Giờ mở cửa

Giờ mở cửa và đón tiếp hướng dẫn khách tham quan:
– Thời gian: Từ 8 giờ – 16 giờ
– Phục vụ và đón tiếp du khách tất cả các ngày trong tuần
Theo BQLKDTLS-ST ATK ĐH TN