Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch công tác năm 2015. Sáng ngày 26/6/2015, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nương, Phó trưởng ban, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thành niên, lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể các cán bộ viên chức, người lao động trong Ban. Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, Ban quản lý khu di tích đã tập trung làm công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng các di tích lịch sử, văn hóa; Tôn tạo, tu bổ chống xuống cấp di tích; Khai thác sưu tầm tài liệu, hiện vật; Tổ chức nhiều sự kiện, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; Đón tiếp, phục vụ 1.316 đoàn và khách tự do với 362.900 lượt khách và thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn khác…

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi của cán bộ, viên chức, người lao động tập trung vào phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Nương thay mặt lãnh đạo Ban đã tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp và có ý kiến chỉ đạo định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động cùng đưa sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, gắn kết phát triển du lịch ngày càng phát triển.

Theo Phùng Loan – BQL