Bảng thống kê các điểm di tích lịch sử xếp hạng cấp tỉnh

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ

SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10 năm 2016

 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ XẾP HẠNG CẤP TỈNH

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ AN TOÀN KHU (ATK) TRUNG ƯƠNG (NƠI LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1946 – 1954)

TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

 

AUTONUM   \* Arabic 1. DTLS:

Địa điểm khai sinh Ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam (1953)

Xóm Bản Bắc,

xã Điềm Mặc

Năm 1952, phòng Điện – Nhiếp ảnh thuộc Nha thông tin tuyên truyền từ Bình Ca tới đồi Cọ, Bản Bắc xây dựng cơ ngơi đầu tiên cho ngành điện ảnh và nhiếp ảnh cách mạng. Tại khu đồi Cọ, phóng viên, cán bộ, công nhân viên đã xúc động đón nhận công bố sắc lệnh số 147/SL ngày 15/3/1953 của CT HCM, chính thức khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam. Cấp tỉnh Số:1720/QĐ-UB Ngày 22/7/2004
AUTONUM   \* Arabic 2. DTLS:

Cơ quan Nông vận Trung ương  và Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam

Xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc Ngày 5/12/1948, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định số 50/QN/TW, thành lập Ban Nông vận Trung ương. Năm 1949 – 1952, Cơ quan đặt tại xóm Roòng Khoa, Điềm Mặc, gồm 20 người do đ/c Hồ Viết Thắng – UVTWĐ là Trưởng ban. Năm 1952, CT HCM đã đến thăm va làm việc với Ban Nông vận Trung ương và Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam. Cấp tỉnh Số: 11/QĐ-UBND Ngày 04/01/2007
AUTONUM   \* Arabic 3. DTLS:

Địa điểm di tích nơi thành lập Chính quyền cách mạng huyện

Định Hóa

Bản Lác, xã An Lạc, (nay là xã Kim Phượng) Ngày 18/4/1945, 135 đại biểu của 30 xã, thị trấn và 2 người Dao thay mặt 15000 đồng bào các dân tộc trong huyện về Bản Lác dự Hội nghị thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời Châu Định Hoá do đ/c Lê Giản chủ trì, tham dự có đ/c Ma Văn Tiến, Ma Đình Tương, Hoàng Ngọc Ninh, Nguyễn Văn Sạch, Trần Văn Phú, bầu đ/c Ma Đình Tương làm Chủ tịch. Cấp tỉnh  

Số: 858/QĐ-UBND

ngày 15/4/2010

AUTONUM   \* Arabic 4. DTLS:

Nơi ở và làm việc của Nhà xuất bản sự thật

Xã Sơn Phú, Định Hóa Nơi làm việc của Nhà xuất bản sự thật (1947 – 1953) Cấp tỉnh Số:1851/QĐ-UBND ngày 13/8/2010
AUTONUM   \* Arabic 5. DTLS:

Nơi ở làm việc của cơ quan giao tế Trung ương (1949-1954)

Xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa Nơi ở làm việc của cơ quan giao tế Trung ương (1949-1954) Cấp tỉnh Số 153/QĐ-UBND Ngày 19/01/2015
AUTONUM   \* Arabic 6. DTLS:

Nơi 22 chiến sỹ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1952)

Xóm Kim Tiến, xã Kim Sơn Nơi 22 chiến sỹ hi sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1952) Cấp tỉnh Số 153/QĐ-UBND Ngày 19/01/2015
AUTONUM   \* Arabic 7. DTLS:

Nơi thành lập Cục quân khí (Bộ Quốc phòng) ngày 01/09/1951,

xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa. Nơi thành lập Cục quân khí (Bộ Quốc phòng) ngày 01/09/1951 Cấp tỉnh Số 2374/QĐ-UBND Ngày 11/09/2015
AUTONUM   \* Arabic 8. DTLS:

Nơi thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367 (01/04/1953)

Xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa Nơi thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367 Cấp tỉnh Số 2373/QĐ-UBND Ngày 11/09/2015
AUTONUM   \* Arabic 9. DTLS:

Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội nghị về chính sách thuế nông nghiệp (1951)

Làng Mố, Trung Hội, huyện Định Hóa Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự và phát biểu ý kiến với Hội nghị phổ biến chính sách thuế nông nghiệp của Đảng và Nhà nước năm 1951. Cấp tỉnh Số:2785/QĐ-UBND Ngày 01/12/2014
AUTONUM   \* Arabic 10. DTLS:

Nơi thành lập tiểu đoàn 187 (tiền thân của Lữ đoàn 144)

Thị trấn Chợ Chu Nơi thành lập tiểu đoàn 187 (tiền thân của Lữ đoàn 144 Cấp tỉnh Số:2785/QĐ-UBND Ngày 01/12/2014
AUTONUM   \* Arabic 11. DTLS:

Nơi ở và làm việc của phân viện – Viện Quân y 108 (1952)

Xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa Nơi ở và làm việc của phân viện – Viện Quân y 108 (1952) Cấp tỉnh Số:2785/QĐ-UBND Ngày 01/12/2014
AUTONUM   12. Di tích Xưởng quân giới

Đội Cấn

Xóm Đồng Làn, xã Đồng Thịnh Là nơi sản xuất và sửa chữa vũ khí của ngành quân giới. Được đón CT HCM và Thiếu tướng, Cục trưởng Cục quân giới Trần Đại Nghĩa thăm. Cấp tỉnh Số:1837/QĐ-UBND, ngày 27/7/2015
AUTONUM   13. Di tích lịch sử Nơi đóng quân của Cục Quân Y (1949-1954) Xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Di tích lịch sử Quân Y Cục (Nay là Cục Quân Y QĐND Việt Nam)  Từ năm 1949-1954 Quân Y cục đóng quân tại xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Tổng cục Hậu cần, được sự đùm bọc của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, Cục Quân y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quân y trong kháng chiến chống Pháp. Cấp tỉnh Số 2858/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016

 

 

Theo BQLKDT