Bảng thống kê các điểm di tích xếp hạng cấp quốc gia

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ

SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ XẾP HẠNG CẤP QUỐC GIA

 KHU DI TÍCH LỊCH SỬ AN TOÀN KHU (ATK) TRUNG ƯƠNG (NƠI LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1946 – 1954)

TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

 

STT  

TÊN DI TÍCH

 

ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG LỊCH SỬ XẾP

HẠNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH
 1 DTLS:

Địa điểm Bác Hồ ở, làm việc tạiTỉn Keo

Xóm Tỉn Keo,

xã Phú Đình

Tại đây, ngày 6/12/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến chiến cuộc Đông Xuân (1953-1954) quyết định mở chiến dịch Điện Biên phủ. Quốc gia Số: 10-VHTT/QĐ

Ngày 09/02/1981

 2. DTLS:

Địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh ở, làm việc tại Phụng Hiển

Xóm Phụng Hiển,

xã Điềm Mặc

Nơi Tổng Bí thư Trường Chinh ở, làm việc năm 1947 đến giữa năm 1948 tại đồi Khuổi Khê, phần đất gia đình bà Phùng Thị Vân.

 

Quốc gia Số: 10-VHTT/QĐ

Ngày 09/02/1981

 3 DTLS:

Nơi thành lập

Việt Nam giải phóng quân

Xóm Làng Quặng,

xã Định Biên

Trong cách mạng tháng Tám, Đình làng Quặng là nơi hội họp của cán bộ Việt Minh, ngày 24/4/1945, Tổng bộ Việt Minh đã cùng cán bộ chỉ huy Cứu quốc quân tổ chức lớp học ngắn ngày cho cán bộ địa phương do đồng chí Phan Thanh Giản phụ trách.  Ngày 15/5/1945, tại đây đã diễn ra lễ hợp nhất đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với các đội Cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng  Quốc gia Số: 1034-QĐ/BT Ngày 12/8/1993
 4 DTLS:

Cơ quan Bộ tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam

Xóm Bảo Biên,

xã Bảo Linh

Nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở và làm việc cùng với Văn phòng Bộ tổng tư lệnh từ năm 1949-1954. Tại đây Đại tướng đã họp bàn thông qua chủ chương, kế hoạch và phương án tác chiến nhiều chiến dịch của Tổng quân ủy, Bộ tổng Tham mưu trình Ban thường vụ Trung ương Đảng. Từ nơi đây Đại tướng lên đường chỉ huy nhiều chiến dịch như: Chiến dịch Trung Du, Hoàng Hoa Thám, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ. Quốc gia Số: 43/1999/QĐ-BVHTT

Ngày 12/07/1999

 5. DTLS:

Nhà tù Chợ Chu

Xóm Vườn Rau,

Thị trấn

Chợ Chu

Năm 1916, thực dân Pháp xây dựng nhà tù bằng tre, nứa, lá để giam thường phạm. Đến năm 1942, nhà tù được xây dựng lại kiên cố, có thể giam 200 người, để giam cầm các chiến sỹ cách mạng của ta. Tại đây các đ/c đảng viên đã bí mật thành lập Chi bộ, ngày 2/10/1944, Chi bộ tổ chức thành công vượt ngục cho 12 đ/c (Song Hào, Hà Kế Tấn, Trần Thế Môn, Tạ Xuân Thu, Nhị Quý…) bổ sung lực lượng cho phong trào cách mạng để sau này đón Bác Hồ từ Pắc Bó, Cao Bằng về Tân Trào lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945. Quốc gia Số: 253-1998-QĐ/BVHTT

Ngày 25/02/1998

 6 DTLS:

Địa điểm thành lập

Hội Nhà báo

Việt Nam

Xóm Roòng Khoa, xã

Điềm Mặc

Ngày 21/4/1950 đã diễn ra Đại hội thành lập Hội những người viết báo Việt Nam, bầu ra BCH gồm 10 nhà báo, đ/c Xuân Thủy làm Hội trưởng, đ/c Nguyễn Thành Lê làm Tổng thư ký, đ/c Phạm Văn Hỏa làm phó Tổng thư ký, đ/c Đỗ Đức Dục (Báo Độc lập), đ/c Hoàng Tùng (Tạp chí sinh hoạt nội bộ) làm phó Hội trưởng. Quốc gia Số: 74/2004/QĐ-BVHTT

Ngày 23/8/2004

 7 Thắng cảnh:

Thác Khuôn Tát

Xóm Khuôn Tát,

xã Phú Đình

Thác 7 tầng, đá tạo 7 tầng thác như bậc thang nhà sàn, thu hút nhiều khách tham quan, du lịch vào mùa hè, nằm trong tuyến du lịch di tích lịch sử ATK Định Hóa – Tân Trào. Quốc gia Số: 53/2001/QĐ-BVHTT

Ngày 28/12/2001

 8 DTLS:

Nơi Chủ tịch

Hồ Chí Minh ở và làm việc tại đồi

Khau Tý năm 1947

Xóm

Bản Quyên,

xã Điềm Mặc

Ngày 20/5/1947 CT HCM cùng 8 đ/c bảo vệ do Bác đặt tên “Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi” đã xây dựng “Phủ Chủ tịch” đầu tiên tại đồi Khau Tý, Điềm Mặc. Từ Phủ Chủ tịch ở Khau Tý, Hồ Chủ tịch viết thư cho Ban tổ chức lấy ngày 27/7/1947 là “Ngày thương binh toàn quốc”. Tại đây Bác hoàn thành cuốn “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh X.Y.Z và viết bài thơ “Cảnh khuya”. Quốc gia Số: 92/2006/QĐ-BVHTT

Ngày 15/11/2006

 9 DTLS:

Nơi thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam)

Xóm

Roòng Khoa,

xã Điềm Mặc

Ngày 19/11/1950, đã diễn ra Hội nghị thành lập Ủy ban bảo vệ  hòa bình thế giới của Việt Nam. CT HCM giao nhiệm vụ cho đ/c Xuân Thuỷ: Thường trực Tổng bộ Việt Minh – Tổng biên tập Báo Cứu quốc chủ trì Hội nghị. Quốc gia Số: 91/2006/QĐ-BVHTT

Ngày 15/11/2006

 10 DTLS:

Địa điểm

thành lậpỦy ban Kiểm tra

Trung ương

Đồi Pụ Miếu, xóm Phụng Hiển, xã

Điềm Mặc

Nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 16/10/1948. Quốc gia Số: 09/2007/QĐ-BVHTTDL

Ngày 17/9/2007

 11 DTLS:

Địa điểm

Báo Quân đội nhân dân

ra số đầu (20/10/1950)

Xóm Khau Diều, xã

Định Biên

CT HCM nhất trí với đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh hợp nhất tờ báo Vệ quốc quân với tờ báo Quân du kích thành tờ báo mới được Bác đặt tên là Quân đội nhân dân. Báo ra số đầu ngày 20/10/1950 tại Khau Diều. Quốc gia Số: 13/2007/QĐ-BVHTTDL

Ngày 18/10/2007

 12 DTLS:

Địa điểm Bác Hồ ở, làm việc tại

Khuôn Tát

Xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc năm 1947-1948, cuối 1953, đầu 1954. Di tích lịch sử Khuôn Tát bao gồm: Đoạn suối, cây đa Khuôn Tát – ghi dấu nơi Bác cùng anh em bảo vệ tắm giặt, câu cá, chơi bóng chuyền và hầm, lán Khuôn Tát – nơi Bác giao nhiệm vụ cho Đại tướng – Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trước khi cầm quân ra mặt trận Điện Biên Phủ: “Tướng quân tại ngoại, giao cho chú toàn quyền quyết định, trận này rất quan trọng phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh…”. Quốc gia Số:10-VHTT/QĐ Ngày 09/02/1981
 13 DTLS:

Địa điểm Đồi Pụ Đồn – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948)

Nµ Läm,

xóm Tỉn Keo,

xã Phú Đình

Ngày 28/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ làm lễ phong quân hàm Đại tướng cho đ/c Võ Nguyên Giáp, phong quân hàm Trung tướng cho đ/c Nguyễn Bình và 9 Thiếu tướng (Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình, Hoàng Sâm). Là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ các em thiếu nhi bị li tán gia đình do chiến tranh được Bác Hồ giao cho các đ/c bảo vệ giúp việc tìm về nuôi dạy học năm 1947. Quốc gia Số:1949 /QĐ-BVHTTDL

Ngày 26/5/2009

 14. DTLS:

Địa điểm Trường Nguyễn Ái Quốc (1949)

Làng Luông,

xã Bình Thành

Nơi đặt Hội trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1949). Tại đây đã mở khoá học đầu tiên đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo của Đảng. CT HCM, Tổng Bí thư Trường Chinh, phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến giảng bài. Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc là tiền thân Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay. Quốc gia Số: 2137/QĐ-BVHTTDL ngày 06/6/2012
 15. DTLS: Địa điểm cơ quan Tổng cục Chính trị QĐNDVN tại đồi Thẩm Tắng Đồi Thẩm Tắng, xã Định Biên Nơi đặt cơ quan Cục chính trị trong thời kỳ kháng chiến 1949-1954. Tại khu đồi Thẩm Tắng, đ/c Nguyễn Chí Thanh Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ở làm việc trong thời kỳ kháng chiến. Quốc gia Số: 4099/QĐ-BVHTTDL

Ngày 12/12/2014

(Sở VH,TT&DL xếp hạng, chưa có QĐ để lưu)

 16 DTLS và

thắng cảnh:

Chùa Hang

Thị trấn

Chợ Chu

Nơi Bác Hồ từng ở và làm việc sau khi đi chiến dịch Biên giới năm 1950. Quốc gia Số: 515/QĐ-BVHTTDL Ngày 13/02/2015
 17 DTLS:

Nơi ở và làm việc của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1949-1954

 

 

đồi Khảu Cuối (rừng Chuối), xóm Bảo Biên1, xã Bảo Linh Tại đây, cơ quan Bộ Tổng Tham mưu đã giúp cho Tổng Quân Ủy, Bộ Tổng Tư lệnh hoạch định và chỉ đạo thực hiện đường lối chủ trương, kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1949 đến năm 1954. Cũng tại nơi đây, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã lên đường đi Chiến dịch Biên giới (16/9 – 14/10/1950). Quốc gia Số: 2245/QĐ-BVHTTDL Ngày 29/06/2015
 18. DTLS:

Địa điểm thành lập Tổng cục Cung cấp – ngày 11/07/1950 (tiền thân của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam)

Xã Thanh Định Ngày 11/7/1950, trước yêu cầu công tác bảo đảm hậu cần cho Quân đội ngày càng phát triển cao và đáp ứng nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thực hiện sắc lệnh số 121/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Cung cấp được thành lập tại xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, thuộc An toàn khu Việt Bắc, gồm các cục: Quân lương, Quân trang, Quân y, Quân vụ, Vận tải và Phòng Quân khí, có nhiệm vụ quản trị, trang bị, cấp dưỡng quân đội và sản xuất quốc phòng; đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng làm Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp. Quốc gia Số: 2246/QĐ-BVHTTDL Ngày 29/06/2015

 

Theo BQLKDT