Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Ngày 8- 2, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên Đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Tiếp Đoàn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn làm việc tại Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Trong nội dung làm việc buổi sáng tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2015 và năm 2016; kết quả thực hiện công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) trên địa bàn tỉnh. Cùng với các lĩnh vực, trong những năm qua, Thái Nguyên luôn quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp VH,TT&DL. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các cấp, ngành của tỉnh tiến hành phục dựng, bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; sưu tầm hàng chục nghìn hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa, hiện toàn tỉnh có trên 200 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, cấp tỉnh; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước phát triển mới; hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi nhằm tăng cường sức khỏe cho đông đảo tầng lớp nhân dân; thể thao thành tích cao được quan tâm, đầu tư đạt được nhiều kết quả đáng kể; công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền quảng bá du lịch được quan tâm, chú trọng đã góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển…. Đặc biệt, trong năm 2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quy hoạch tổng thể xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030; tổ chức đầu tư xây dựng, triển khai nhiều dự án quan trọng về văn hóa, lịch sử, du lịch, trong đó có dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên; tổ chức trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, nghệ sỹ ưu tú cho 13 cá nhân và công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghi lễ cấp sắc của người dao Thái Nguyên…

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên

Để tiếp tục tạo điều kiện giúp tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế – xã hội nói chung và phát triển sự nghiệp VH,TT&DL nói riêng nhằm tương xứng với vị thế trung tâm vùng, tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất kiến nghị với Đoàn công tác quan tâm, xem xét bố trí kinh phí để đầu tư hoàn thiện hệ thống Đường hạ tầng du lịch Hồ Núi Cốc; kinh phí đầu tư phục hồi tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; giúp Thái Nguyên hoàn thiện quy hoạch tổng thể, xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030; xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận “Cảnh quan văn hóa trà Thái Nguyên” gắn với khu du lịch Hồ Núi Cốc là Di sản Thế giới. Cùng với đó, đề nghị Bộ VH,TT&DL xem xét tạo điều kiện cho Thái Nguyên đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9, dự kiến năm 2022; quan tâm đầu tư, giúp đỡ về chuyên môn để tỉnh phát triển một số môn thể thao thành tích cao đã có thành tích…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuyển mình của Thái Nguyên trong những năm gần đây, đặc biệt là tầm nhìn và định hướng phát triển du lịch của tỉnh với minh chứng bằng nhiều dự án đã được khởi động, xây dựng. Những dự án đó sẽ là điều kiện, động lực thúc đẩy cho ngành du lịch của Thái Nguyên phát triển. Tuy nhiên, để xây dựng du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Thái Nguyên cần có chiến lược, định hướng phát triển du lịch mang tính bền vững. Xong hành với nó là nhiệm vụ, định hướng phát triển trên lĩnh vực văn hóa thể thao. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo tồn văn hóa, không để mai một những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; định hướng phát triển văn hóa trà cần quan tâm tới vấn đề thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu quốc tế.

Đáp từ một số chia sẻ của thành viên trong Đoàn và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đã nghiêm túc tiếp thu những lưu ý của Đoàn trong buổi làm việc. Đồng chí mong muốn Trung ương nói chung và Bộ VH,TT&DL nói riêng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt cho Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thái Nguyên đã, đang và sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững, khẳng định được vai trò trung tâm và có sức lan tỏa của vùng…

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam

Trước đó và buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm dự án Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên; thăm và làm việc với Sở VH,TT&DL, Bảo tàng Văn hóa Các dân tộc Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Tại nơi Đoàn đến thăm và làm việc, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đánh giá cao tình hình thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của tập thể cán bộ, CCVC, người lao động, tập thể lãnh đạo, văn nghệ sỹ diễn viên, Ban Giám hiệu, đội ngũ giảng viên, sinh viên của các đơn vị, Nhà trường. Các đồng chí mong muốn và kỳ vọng tập thể các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong công việc, hoạt động của mình nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, góp phần xây dựng đơn vị và tỉnh nhà phát triển vững mạnh phù hợp với xu thế hiện nay của đất nước và Quốc tế…

Theo thainguyen.gov.vn