Họp Ban điều hành địa giới hành chính

Sáng 9-3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh để nghe báo cáo tiến độ thực hiện.
Theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích là 22.313,6 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên T.P Thái Nguyên hiện có 17.069,8 ha và mở rộng 5.243,8 ha về các phía: Phía Bắc là xã Sơn Cẩm (Phú Lương); phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng (Đồng Hỷ) và xã Đồng Liên (Phú Bình).

Tại cuộc họp, BCĐ đã nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính T.P Thái Nguyên và các huyện: Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; thông qua Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của các đơn vị nêu trên. Theo đó, hiện nay, BCĐ đã ban hành Quyết định phân công các thành viên BCĐ, Quyết định thành lập tổ giúp việc BCĐ. BCĐ cũng đã đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, UBND các xã trong vùng điều chỉnh địa giới hành chính xây dựng báo cáo đánh giá tác động, đề án thành phần và cung cấp số liệu để xây dựng đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Tại cuộc họp, có một số ý kiến cũng kiến nghị: UBND huyện Đồng Hỷ đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính lấy Quốc lộ 17 làm ranh giới giữa T.P Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ; UBND huyện Phú Lương đề nghị giữ lại xóm 8 của xã Sơn Cẩm sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để sáp nhập vào xã Cổ Lũng.

Sau khi nghe một số ý kiến nêu trên, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị BCĐ tiếp thu những ý kiến để làm căn cứ tiếp tục tham khảo. UBND tỉnh cũng sẽ sớm tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên BCĐ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền để tuyên truyền  cho mọi người dân đều biết chủ trương chia tách địa giới hành chính. T.P Thái Nguyên và các huyện: Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình cần khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Đề án và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho đơn vị tư vấn.

Theo Nhật Tân – BQL