Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, tuần từ 10-14/4.
* Ngày 12/4, UBND tỉnh có Công văn số 1353/UBND-TH chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý I năm 2017.

Thực hiện Kết luận số 112-KL/TU ngày 24/3/2017 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý I năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quán triệt thực hiện một số nội dung sau:

Khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, không đề xuất tăng biên chế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường tiếp công dân và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc nổi cộm để đảm bảo ổn định tình hình. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tích cực phối hợp với Đại học Thái Nguyên và các địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia kết hợp với tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai các nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt lưu ý và có biện pháp giải quyết kịp thời đối với tình trạng kinh doanh bồi thường tại khu vực dự án (nếu có). Các địa phương có khai thác mỏ, bãi thải mỏ cần thực hiện ngay việc kiểm tra tình hình hoạt động, đặc biệt lưu ý các bãi thải có đập chắn để đảm bảo an toàn; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Phối hợp với Công an tỉnh và chỉ đạo lực lượng công an cùng cấp tăng cường công tác quản lý hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp để kịp thời giải quyết, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trong khu vực đô thị trên địa bàn các địa phương, đảm bảo đường thông, hè thoáng và mỹ quan đô thị.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/4, UBND tỉnh có Công văn số 1392/UBND-CNN chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm: Rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã được phát hiện trong thời gian vừa qua, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm, đặc biệt là những cán bộ thiếu trách nhiệm, báo che, tiếp tay cho các vi phạm trên; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 03/5/2017.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội, chính quyền cơ sở hỗ trợ chủ rừng kiểm tra, truy quét để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng trái pháp luật; mua bán lâm sản, động vật hoang dã, kiên quyết xóa các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

Kiểm tra, quản lý các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương theo quy định; địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thì người đứng đầu chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

* Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 – 20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017).

Theo đó, các nội dung hoạt động kỷ niệm tập trung vào: Các hoạt động tuyên truyền, từ tháng 4 đến hết tháng 5/2017. Tổ chức tọa đàm gặp mặt nhân chứng lịch sử, thời gian vào ngày 18/5/2017 tại huyện Định Hóa. Tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, thời gian: 9h00’ ngày 19/5/2017 tại Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt, thời gian 19h30 ngày 19/5/2017 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Thái Nguyên. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể theo, hội chợ triển lãm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và có tính giáo dục truyền thống cao.

* Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 54/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ,  kế hoạch năm 2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo:Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tập trung nghiên cứu các văn bản hiện hành xây dựng cơ chế, chính sách: Khuyến khích doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh xuất khẩu; thu hút đầu tư trong lĩnh vực thương mại: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tiến độ triển khai Dự án Chợ vùng Việt Bắc, Trung tâm hội chợ triển lãm và Cảng nội địa (ICD), tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan: Cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại; chủ động, phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định quy hoạch, cấp phép các dự án, đánh giá chính xác về năng lực của nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực kết cấu hạ tầng thương mại. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, có thế mạnh của tỉnh. Tập trung nghiên cứu, giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng chợ tại các địa phương như: Thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Võ Nhai.

Ngày 11/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 52/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh về công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn trong việc xác định tài sản doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể các công ty nông, lâm nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu: Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo công tác cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cổ phần hoá Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ và giải thể Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Võ Nhai, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chè Phú Lương theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan rà soát, lậpdanh mục và phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện cổ phần hoá, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2017 để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

* Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND công tác pháp chế năm 2017.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt nội dung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ, xác định rõ vai trò của công tác pháp chế trong hoạt động quản lý nhà nước; xác định vị trí, vai trò của cán bộ pháp chế trong đơn vị.

Tăng cường hoạt động pháp chế: Các cơ quan đã thành lập Phòng Pháp chế tiếp tục củng cố về tổ chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ của Phòng để đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế theo đúng quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Các cơ quan chưa thành lập Phòng Pháp chế phải giao nhiệm vụ triển khai công tác pháp chế cho một đơn vị thuộc Sở kiêm nhiệm tạm thời, đảm bảo có đầu mối thực hiện công tác pháp chế và triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng quy định.

Thành lập Trường Mầm non Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND thành lập Trường Mầm non Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Theo đó, Trường Mầm non Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên .

Trụ sở làm việc của Trường: Đặt tại tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Quy mô dự kiến của Trường Mầm non Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên là 8 nhóm, lớp nhà trẻ – mẫu giáo với 205 trẻ.

* Công nhận điểm du lịch địa phương: Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân – thành phố Sông Công

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch địa phương: Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân – thành phố Sông Công.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận điểm du lịch địa phương: Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân – thành phố Sông Công. UBND tỉnh giao UBND thành phố Sông Công có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý điểm du lịch địa phương: Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân – thành phố Sông Công đảm bảo các nội dung: Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân theo quy định. Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo thuận lợi cho du khách đên thăm quan.

* Tổ chức Giải bóng đá Cúp Milo lần thứ XV năm 2017, khu vực I 

Ngày 12/4, UBND tỉnh có Công văn số 1357/UBND-KGVX chỉ đạo việc đăng cai tổ chức Giải bóng đá Cúp Milo lần thứ XV năm 2017, khu vực I .

Trên cơ sở ý kiến đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đăng cai tổ chức giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV năm 2017, khu vực I tại tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch, tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Giải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tiến hành rà soát nội dung từng công việc, phân công phân nhiệm cụ thể, chi tiết; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu; thực hiện tốt công tác đón tiếp, kiểm tra hồ sơ nhân sự, công tác tuyên truyền, huy động học sinh tham gia cổ vũ cho Giải; thông báo cho các đơn vị tham gia về kế hoạch tổ chức giải, lịch đón tiếp, lịch thi đấu; mời và điều động trọng tài điều hành Giải; đảm bảo các phương án về an ninh, an toàn trong khu vực thi đấu, tổ chức Giải.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

* Tham gia Ngày hội trình diễn cây Nêu

Ngày 13/4, UBND tỉnh có Công văn số 1383/UBND-KGVX đồng ý chủ trương tham gia Ngày hội trình diễn cây Nêu.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong khuôn khổ “Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017”, cụ thể: Thời gian: 03 ngày, từ ngày 11/6/2017 đến ngày 13/6/2017. Địa điểm: Không gian làng truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Quy mô: Gồm 15 tỉnh với 20 dân tộc thiểu số có cây Nêu đặc trưng của từng dân tộc, trong đó tỉnh Thái Nguyên tham gia các hoạt động do đoàn nghệ nhân dân tộc Tày trình diễn.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập đoàn tham gia Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong khuôn khổ “Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017” và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định.

Theo thainguyen.gov.vn