Lễ bàn giao trang thiết bị vệ sinh môi trường tại Khu di tích Quốc gia đặt biệt ATK Định Hóa

Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2017, ngày 19/6/2017 tại Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã diễn ra Lễ bàn giao Trang thiết bị vệ sinh môi trường do Quỹ bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức. Chương trình được tổ chức với mục đích, ý nghĩa sâu sắc, việc bảo vệ môi trường có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động du lịch, đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của khu di tích lịch. Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên là nơi có giá trị lịch sử, văn hóa to lớn trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1946 – 1954), huyện Định Hóa được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn làm nơi xây dựng An toàn khu, là Thủ đô kháng chiến của cả nước.                                                               (đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết những văn bản liên quan)

Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng: 60 thùng rác công cộng dung tích 240l; 10 thùng rác 2 ngăn; 12 xe chở rác dung tích 500l cho Ban Quản lý Khu quản lý Khu tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Mục tiêu của hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên và phát triển bền vững tài nguyên./.

Theo Nhật Tân – Khắc Phương BQLKDT