Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bô, công chức, viên chức

Chiều 27-6, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017.
Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 46 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, 44 CĐCS thành viên với trên 3.200 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 6 tháng đầu năm 2017, các CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức các hoat động xã hội; các CĐCS đã thăm hỏi, tặng 362 suất quà trị giá 143 triệu đồng.

Công đoàn Viên chức tỉnh thành lập mới 01 CĐCS là Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo đúng tiến độ. Các CĐCS đã làm tốt công tác tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu”.

6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đề ra 10 nhiệm vụ, trọng tâm là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ trong quý III năm 2017…

Theo baothainguyen.org.vn