Hình ảnh hoạt động mới

đ/c Trần Thanh Mẫn và đ/c Trần Quốc Tỏ tặng hoa và giao lưu cùng các Anh hùng lao động, các gương điển hình tiên tiến