Triển lẵm ảnh nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường

    Thái Nguyên là tỉnh có nhiều tài nguyên du lịch, với hàng trăm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, trong đó có 231 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng (43 di tích cấp quốc gia; 188 di tích cấp tỉnh) trên tổng số gần 800 di tích của tỉnh; nhiều làng nghề truyền thống và danh danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
     Hàng năm,Thái Nguyên đón hơn 4 triệu lượt khách/năm. Vào dịp lễ hội trong năm, các điểm du lịch, di tích, khách du lịch thường tập trung đông chiếm tới 90% lượng khách đến tham quan của cả năm. Vì thế, lượng rác thải (gồm các chất hữu cơ và chất vô cơ) đã làm cho môi trường di tích, điểm đến bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, hệ thống nhà vệ sinh, biển báo, báo đài tuyên truyền… của các di tích, điểm đến đây đó còn chưa đạt chuẩn.
     Để góp phần chung tay bảo vệ môi trường di tích và điểm đến, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh chuyên đề “Thái Nguyên là tỉnh có nhiều tài nguyên du lịch, với hàng trăm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, trong đó có 231 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng (43 di tích cấp quốc gia; 188 di tích cấp tỉnh) trên tổng số gần 800 di tích của tỉnh; nhiều làng nghề truyền thống và danh danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
Hàng năm,Thái Nguyên đón hơn 4 triệu lượt khách/năm. Vào dịp lễ hội trong năm, các điểm du lịch, di tích, khách du lịch thường tập trung đông chiếm tới 90% lượng khách đến tham quan của cả năm. Vì thế, lượng rác thải (gồm các chất hữu cơ và chất vô cơ) đã làm cho môi trường di tích, điểm đến bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, hệ thống nhà vệ sinh, biển báo, báo đài tuyên truyền… của các di tích, điểm đến đây đó còn chưa đạt chuẩn.
Để góp phần chung tay bảo vệ môi trường di tích và điểm đến, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Ban quản lý Khu Di tích lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh chuyên đề “Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

    Thông qua những hình ảnh trưng bày, phản ánh chân thực về cuộc sống hiện thực hàng ngày tại các điểm đến, di tích, lễ hội, giúp chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá, suy ngẫm để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường di tích, điểm đến sáng, xanh, sạch, đẹp./.nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
     Thông qua những hình ảnh trưng bày, phản ánh chân thực về cuộc sống hiện thực hàng ngày tại các điểm đến, di tích, lễ hội, giúp chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá, suy ngẫm để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường di tích, điểm đến sáng, xanh, sạch, đẹp./.

Theo: BQHV&TTTL