Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức Hội nghị viên chức năm 2018

      Sáng ngày 29/3/2018, Chính quyền và Công đoàn Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức năm 2018. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu di tích.

    Tại Hội nghị, Lãnh đạo cơ quan cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thông qua các Báo cáo tổng kết công tác bảo tồn phát huy giá trị di tích phát triển du lịch sinh thái Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo Kết quả cuộc vận động thực hiện phong trào thi đua và thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017; Báo cáo Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017; Báo cáo Tài chính công khai năm 2017. Hội nghị dành thời gian cho cán bộ, viên chức tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Hội nghị bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019.

(Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị)

    Thay mặt Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, viên chức Ban quản lý Khu di tích trong năm 2017. Đồng thời mong muốn cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao năng lực công tác, chất lượng hoạt động nhằm góp phần đưa phong trào của cơ quan đạt kết quả tốt nhất trong năm 2018.

     Kết thúc hội nghị, tập thể cán bộ, viên chức Ban quản lý Khu di tích đã hoàn toàn nhất trí thông qua nghị quyết. Trên tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, người lao động cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên quyết tâm đạt được những thành tích mới và vững chắc hơn nữa trong năm 2018, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Theo: Nhật Tân – BQHV&TTTL