Thái Nguyên: Những sự kiện và hoạt động nổi bật tuần quaTuần qua (từ ngày 19 đến 25/3), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật. >> Đoàn công tác của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

     Tuần qua (từ ngày 19 đến 25/3), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật.

     Chiều 4/4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

     Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018. Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh đã luôn thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ như: Tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; mở rộng và nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế… Cụ thể, toàn tỉnh hiện có trên 279 nghìn gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (88,90%); trên 2400 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa ( 79,41%). Hàng năm có trên 98% khu dân cư, liên khu dân cư tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Phong trào “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được tỉnh kịp thời phát động hưởng ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai như dạy nghề, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, tín dụng ưu đãi. Đến hết năm năm 2017, toàn tỉnh có 68/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 48,9%), cao hơn bình quân chung của cả nước…

     Tiếp tục chương trình làm việc tại các địa phương, ngày 3/4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Bình về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

     Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Phú Bình đạt được nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu huyện Phú Bình tiếp tục rà soát các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, các chỉ tiêu dự kiến hoàn thành cần tiếp tục củng cố, phát triển; các chỉ tiêu phải nỗ lực phấn đấu thì cần đánh giá kỹ, đưa ra giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm thực hiện để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú ý thu hút công nghiệp phụ trợ và nông nghiệp công nghệ cao. Huyện cần có chương trình hành động, danh mục thu hút đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên tổ chức vào tháng 06/2018. Thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả, nhân rộng việc dồn điền, đổi thửa. Quan tâm công tác an sinh xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt tại khu vực Khu công nghiệp. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; thực hiện hiệu quả Đề án 09 và Kế hoạch 79 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

     Theo báo cáo của Huyện ủy Đồng Hỷ, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ, tình hình kinh tế của huyện tiếp tục phát triển theo hướng tập trung khai thác các tiềm năng thế mạnh như: Khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng; kết cấu hạ tầng phát triển; phát triển các vùng sản xuất chuyên canh nông lâm nghiệp với các cây trồng thế mạnh như: Sản xuất chè, trồng rừng, lúa cao sản, cây ăn quả. Trong các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, có 10 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Thu ngân sách tăng bình quân từ 18% trở lên (mục tiêu trong Nghị quyết từ 15%); diện tích trồng rừng hằng năm đạt 1.552 ha (Nghị quyết là 1000 ha); tạo việc làm tăng thêm cho 1000 lao động hàng năm (mục tiêu của Nghị quyết là 200 lao động); duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Văn hóa xã hội được chú trọng; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng; các thiết chế văn hóa được củng cố, hoàn thiện; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tuy nhiên, còn 3 chỉ tiêu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện là: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; số xã về đích nông thôn mới. Nguyên nhân chủ yếu do có 3 xã, thị trấn chuyển về thành phố Thái Nguyên.

     Nâng cao trách nhiệm, tích cực bổ sung cách thức, giải pháp và tranh thủ cao sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương cho việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 nhằm thu hút tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đây là nội dung trọng tâm được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh trong Phiên họp thứ 19 UBND tỉnh tổ chức sáng nay (5/4).

     Nội dung trọng tâm được các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu tập trung đóng góp ý kiến, thảo luận trong Phiên họp thứ 19 UBND tỉnh là công tác chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2018. Để Hội nghị Xúc tiến đầu tư đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc yêu cầu các thành viên UBND tỉnh, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao trách nhiệm, tích cực bổ sung cách thức, giải pháp và tranh thủ cao sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị nhằm thu hút tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và những năm tiếp theo.

     Cùng với việc chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, trong Phiên họp thứ 19 UBND tỉnh các đại biểu đã tập trung đánh giá, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Theo đó, quý I năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; ngành công nghiệp và xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ và có xuất siêu; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tốt; chỉ số giá tiêu dùng tăng hợp lý; mặt bằng lãi suất tín dụng thuận lợi cho sản xuất; an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ; các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, chương trình Chung tay vì người nghèo được triển khai sâu rộng đã góp phần tạo điều kiện ổn định và cải thiện đời sống dân cư

     Ngày 6/4, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị triển khai công tác sưu tầm tư liệu, tài liệu phục vụ cho việc tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Khu di tích lịch sử Đại đội 915, Đội thanh niên xung phong 91 tỉnh Bắc Thái.

     Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức khai thác, sưu tầm tư liệu lịch sử về Đại đội 915, Đội Thanh niên xung phong 91, tỉnh Bắc Thái. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm khai thác, sưu tầm tài liệu về sự anh dũng hy sinh của Thanh niên xung phong Đại đội 915 ngày 24/12/1972 tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; sưu tầm tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, câu chuyện… của tập thể, cá nhân các anh hùng liệt sỹ đó và các nội dung khác có liên quan để khôi phục chế độ chính sách (nếu còn sót); biên soạn, xuất bản cuốn sách lịch sử và tổ chức Cuộc vận động thi sáng tác về các tác phẩm văn học, nghệ thuật, xây dựng phim tài liệu, phim truyện để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan, đơn vị của 2 tỉnh về việc tổ chức thực hiện khai thác, sưu tầm tư liệu lịch sử của Đại đội TNXP 915; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Kạn và các nhóm sưu tầm để đảm bảo công tác sưu tầm, khai thác nhanh gọn, chính xác, khoa học, toàn diện, không gây phiền hà cho các đối tượng nghiên cứu.

     Tối ngày 04/4/2018, tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2018 với chủ đề “Trải nghiệm du lịch bền vững văn hóa, lịch sử – sinh thái Thái Nguyên”.

     Là một trong những hoạt động thường niên, chương trình năm nay do Sở VHTTDL chủ trì và phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai, tổ chức dành tặng du khách món quà du lịch với Chủ đề: “Trải nghiệm du lịch bền vững văn hóa, lịch sử – sinh thái”. Từ đó giúp các doanh nghiệp, khách du lịch thêm hiểu, thêm yêu về những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của Thái Nguyên, nơi có 12 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được công nhận; về vùng đất “Đệ nhất danh Trà” với các sản phẩm trà tiêu biểu, đặc trưng, xanh thơm ngon bậc nhất cả nước, đã đạt giải đặc biệt “Chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ năm 2017” do Hiệp hội chè Mỹ và Canada tổ chức. Mùa du lịch 2018 có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch; tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch; trải nghiệm nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Tày – Nùng Thái Nguyên tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải; tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025”. Tại đây, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được quảng bá các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với các di sản văn hóa vật thể – phi vật thể của tỉnh Thái Nguyên với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh kết nối, liên kết, mở rộng và phát huy thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương.

      Tại Lễ khai mạc, đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng TCDL trao tặng giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN cho Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải.