Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái

ATK Định Hóa, Thái Nguyên 

 1. Lãnh đạo (01 Trưởng ban; 01 Phó Trưởng ban)
 • Trưởng ban
 • Phó Trưởng ban
 1. Các phòng thuộc Ban gồm có:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Nghiệp vụ Quản lý di tích;

– Phòng Bảo quản, Thông tin, Tuyên truyền;

– Phòng quản lý Nhà trưng bày bảo tàng ATK Định Hóa;

– Phòng quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;

_ Trung tâm Dịch vụ ATK.

Cụ thể

I. LÃNH ĐẠO BAN

1.Trưởng ban Bùi Huy Toàn

Mobi: 098 455 6021

Email: buihuytoanbttn@gmail.com

2. Phó Trưởng ban Lý Đức Chính

Mobi: 0972.830.839

Email: lychinhatk@gmail.com

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN.

 1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Trưởng phòng: Trịnh Thanh Quân

Mobi:0986.842.998

– Phó Trưởng phòng: Ma Bách Hiệp

Mobi:0985.266.497

 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu
 1. Phòng Nghiệp vụ Quản lý di tích

– Trưởng phòng: Bùi Việt Điệp

Mobi: 0977.991.229

– Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Lực

Mobi: 0968.113.223

 1. Phòng Bảo quản, Thông tin, Tuyên truyền

– Trưởng phòng: Bùi Văn Đạt

Mobi: 0982.395.118

– Phó Trưởng phòng: Ôn Văn Mạnh

Mobi: 0985.282.669

 1. Phòng Quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Trưởng phòng: Ma Ngọc Vịnh

Mobi: 0979.808.978

– Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Toàn

Mobi: 0328.762.809

 1. Phòng Quản lý Nhà trưng bày Bảo tàng ATK Định Hóa

– Trưởng phòng: Ma Văn Tâm

Mobi: 01694.783.162

– Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thu Hương

Mobi: 0988.459.329

8. Trung tâm Dịch vụ ATKPhụ trách:

– Ngô Quang Hùng

– Mobi: 0975.230.284

 1. ĐOÀN THỂ
 2. Công đoàn

– Chủ tịch: Ma Văn Tâm

 Mobi: 01694.783.162

– Phó Chủ tịch: Trịnh Thanh Quân

  Mobi:0986.842.998

 1. Đoàn Thanh niên

 – Bí thư: Nông Đình Sang

Mobi: 0979.241.208

– Phó Bí thư: Tạ Nhật Tân

Mobi: 0982.090.274