Dâng hương tưởng niệm Liệt sỹ Phạm Văn Lộc

      Sáng ngày 3/5/2018, tại Bia tưởng niệm Liệt sỹ Phạm Văn Lộc tại xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 70 năm Ngày mất liệt sỹ Phạm Văn Lộc – chiến sỹ bảo vệ, giúp việc Bác Hồ (3/5/1948 – 3/5/2018).

     Đồng chí Phạm Văn Lộc (Bí danh – Nguyễn Văn Ty) là Việt kiều yêu nước ở Xiêm (Thái Lan), sinh năm 1900, quê ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Năm 1941, đồng chí Phạm Văn Lộc về nước, làm nhiệm vụ phục vụ, giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và vinh dự được Bác Hồ đặt tên là “Đồng”.
     Ngày 03 tháng 5 năm 1948, đồng chí Phạm Văn Lộc hy sinh tại bản Khuôn Tát, xã Lục Giã (nay là xã Phú Đình) thuộc An Toàn Khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tại nơi đây, Bác Hồ cùng các chiến sĩ bảo vệ, giúp việc của văn phòng Phủ chủ tịch đã an táng liệt sĩ Phạm Văn Lộc. Năm 1954, hài cốt liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Đình, sau chuyển về nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Liệt sĩ Phạm Văn Lộc được truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công” theo Quyết định số 398 CT/KT ngày 25 tháng 10 năm 1985 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ký.
      Đồng chí Phạm Văn Lộc là một cán bộ trung thành, tận tụy, liêm khiết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao phó; một tấm gương trung thành với Đảng, suốt đời làm việc cho Đảng không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị. Đồng chí Phạm Văn Lộc xứng đáng với nhận xét của Bác Hồ, ngày 19 tháng 5 năm 1948: “Trong lúc khó khăn gian khổ làm việc không chút nề hà, đến lúc nước nhà độc lập cũng không mảy may đòi hưởng thụ”.
Đồng chí Phạm Văn Lộc là một tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng, hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc./.

Theo: BQHV&TTTL