Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

  Trong những ngày tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Đã 49 năm Bác đi xa nhưng sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức vĩ đại, phong cách của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh hoa văn hóa nhân loại, kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh túy văn hóa phương Tây, đặc biệt là tư tưởng, đạo đức cũng như những tấm gương trong sáng của Mác, Ăng- ghen, V.I Lê nin.

     Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng và tình cảm thiết tha của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam không chỉ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn là cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

     Một trong những tác phẩm Người để lại đến nay vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc là tác phẩm Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, đã 70 năm trôi qua từ ngày Bác ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) tại bản Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa (Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa). Nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua – khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

     Hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng, thiết thực tổ chức các hoạt động chính trị xã hội, các hoạt động tu bổ tôn tạo các điểm di tích lịch sử… các hoạt động văn hóa thu hút khách tham quan về nguồn và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh…

     Nhân dịp này tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, dự kiến vào đúng Ngày sinh của Người (19-5); đồng thời tham gia Cầu truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu T.P Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên theo kế hoạch của Trung ương./.

Theo: Nhật Tân – BQHV&TTTL