Sinh hoạt chính trị dưới cờ 6/2018

      Sáng ngày 4/6/2016, cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

      Sau lễ chào cờ trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng ban, Ban quản lý Khu di tích đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tháng đối với việc thực thi nhiệm vụ của đơn vị và tổng kết đánh giá nội dung công việc đã triển khai thực hiện trong tháng 5 thống nhất một số nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện tháng 6/2018:

Đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng ban, Ban quản lý Khu di tích quán triệt nội dung các nhiệm vụ trong tháng 6 tháng cuối năm 2018.
  • Rút kinh nghiệm sau Cầu truyền hình “Ngàn hoa dâng Bác” diễn ra ngày 3/6/2018 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018).
  • Hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2018.
  • Ra sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cũng như kế hoạch đề ra trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích, sưu tầm tư liệu hiện vật, công tác đón tiếp khách tham quan… thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc./.