Chương trình: “Mùa hè xanh” tại ATK Định Hóa của Câu lạc bộ tình nguyện và Tuyên truyền – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

     Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tại ATK Định Hóa. Câu lạc bộ tình nguyện và Tuyên truyền – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên phối hợp cùng Đoàn thanh niên Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên Tổ chức Chương trình: “Mùa hè xanh” hè 2018 trên địa bàn các xã Điềm Mặc, xã Phú Đình, huyện Định Hóa ra quân đồng loạt lao động vệ sinh môi trường tại các điểm di tích lịch sử với trên 30 đoàn viên tham gia, Chương trình kéo dài từ ngày (25/6/2018 – 30/6/2018).

Nhóm tình nguyện I Câu lạc bộ tình nguyện và Tuyên truyền – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Khau Tý, xã Điềm Mặc.

Câu lạc bộ tình nguyện phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Ban quản lý di tích tiến hành vệ sinh di tích Nơi thành lập hội Nhà báo Việt Nam.
Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Đình Trọng – BQHV&TT-TL