Lễ mở thầu – Gói thầu “Xây lắp công trình, Tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích và các hạng mục tại di tích Địa điểm thành lập Ủy ban kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

     Sáng 28 tháng 8 năm 2018, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã tổ chức Lễ mở thầu – Gói thầu “Xây lắp công trình, Tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích và các hạng mục tại di tích Địa điểm thành lập Ủy ban kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

Hình ảnh tại Lễ mở thầu – “Xây lắp công trình, Tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích và các hạng mục tại di tích Địa điểm thành lập Ủy ban kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên” sáng ngày 28 tháng 8 năm 2018.

     Đến tham dự Lễ mở thầu có đại diện UBND xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa,  các Nhà thầu tham gia đấu thầu Công ty TNHH VN Phương Đông, Công ty TNHH Hùng Kỷ, Công ty TNHH IAC Thành An, cùng các thành viên Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

     Đúng 08h00’ ngày 28 tháng 8 năm 2018, Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Nương, Phó trưởng ban Phụ trách ban đã tuyên bố đóng thầu gói thầu “Xây lắp công trình, Tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích và các hạng mục tại di tích Địa điểm thành lập Ủy ban kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

Ông Nguyễn Văn Nương, Phó trưởng ban Phụ trách ban phát biểu tại buổi lễ mở thầu

     Vào lúc 09h30′ cùng ngày, đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong Hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu.

Đại diện Tư vấn đấu thầu thực hiện các thủ tục mở và niêm phong Hồ sơ theo đúng quy định
Đại diện nhà thầu kiểm tra niêm phong
Mở niêm phong Hồ sơ dự thầu

Đúng 10 giờ 30 phút ngày 28/8/2018, lễ mở thầu gói thầu “Xây lắp công trình, Tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích và các hạng mục tại di tích Địa điểm thành lập Ủy ban kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”  kết thúc.

TTTL- BQLATK