Kiểm tra, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra tại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

      Ngày 19/9/2018,  Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực địa kiểm tra liên nghành đến khảo sát Di tích Nơi ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở Nà Mòn; Di tích lịch sử Đồi phong Tướng thôn Tỉn Keo (xã Phú Đình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên), Thắng cảnh thác Khuôn Tát.

     Thực hiện Văn bản số 3516/UBND-CNN ngày 06/9/2018 của tỉnh về việc xử lý sạt lở đất, nứt đất tại xóm Yên Thái, huyện Đại Từ, kiểm tra thiệt hại tại Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên và trường Hoàng Quốc Việt.

     Căn cứ văn bản số 126/VPTT-PCTT ngày 14/9/2018 về việc kiểm tra, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra tại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực địa kiểm tra liên nghành gồm các sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài chính; Kế hoạch đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; UBND huyện Định Hóa; Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

     Ngày 19/9/2018, Đoàn công tác đến khảo sát Di tích Nơi ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở Nà Mòn; Di tích lịch sử Đồi phong Tướng thôn Tỉn Keo (xã Phú Đình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên), Thắng cảnh thác Khuôn Tát.

     Qua khảo sát đánh giá đoàn đã lập biên bản thống kê mức độ thiệt hại nghiêm trọng tại các điểm di tích, đồng thời đề ra phương án khắc phục thiệt hại trên là vấn đề cấp bách. Sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, đoàn đưa ra kết luận: Giao sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư, trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu kinh phí để sớm khắc phục hậu quả trên đảm bảo cho di tích trở về nguyên trạng, góp phần thu hút  khách tham quan về di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.