Công bố quyết định tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái Định Hóa, Thái Nguyên.

Ngày 10/10/2018 tại Hội trường Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, trụ sở xóm Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa diễn ra lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái Định Hóa, Thái Nguyên trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Toàn cảnh buổi lễ công bố Quyết định
Ông Phạm Thái Hanh – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và Du lịch thay mặt lãnh đạo tỉnh công bố Quyết định tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Ông Phạm Thái Hanh – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và Du lịch thay mặt lãnh đạo tỉnh công bố Quyết định tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên (viết tắt là Ban quản lý Khu di tích ATK) trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch từ ngày 01/10/2018 (Ban trực thuộc UBND tỉnh từ năm 2010).

Ông Nguyễn Văn Nương Phó Trưởng ban Phụ trách Ban

Ban quản lý Khu di tích ATK là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Ban chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của Pháp Luật. Trụ sở đặt tại xóm Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Về cơ cấu tổ chức gồm Ban lãnh đạo: 01 Trưởng ban và không quá 02 Phó trưởng ban; 6 phòng chức năng. Nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Văn Mạnh BQHV-TTTL