Thực hiện chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 11/2018

     Ngày 5/11/2018, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 11.

     Đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban quản lý Khu di tích tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, công việc đã thực hiện, thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng mới triển khai thực hiện công việc tháng 11/2018, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động, trong đó nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức cần chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, với ý thức trách nhiệm cao.

    Tại buổi sinh hoạt chính trị đồng chí Nguyễn Văn Nương điểm qua một số thông tin nổi bật như: Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa đơn vị trực thuộc tỉnh xác nhập về đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Bổ nhiệm Ths. Lý Đức Chính, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên giữ chức Phó Trưởng ban, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp vị trí công tác phù hợp cho các phòng nghiệp vụ, hướng dẫn tại Ban quản lý giảm từ 11 phòng ban xuống 6 phòng ban theo Đề án Sắp xếp, tổ chức lại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên…

BQTTTT – BQLATK