Hội nghị Viên chức năm 2018 Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

     Sáng ngày 23/1/2018, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị Viên chức năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên; Trần Cơ Trường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý.
    Thay mặt Lãnh đạo Ban đồng chí Lý Đức Chính – Phó Trưởng ban trình bày báo cáo Tổng kết công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phát triển du lịch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.


     Năm 2018 dưới sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Di lịch tỉnh Thái Nguyên, sự phối kết hợp của các đơn vị trong địa bàn tỉnh… Ban quản lý đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra về: Lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tài liệu hiện vật và trưng bày triển lãm; Bảo tồn sinh thái, cảnh quan môi trường, chăm sóc cây cảnh và quản lý đất đai; Quản lý và phát huy Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà trưng bày ATK Định Hóa; Tuyên truyền quảng bá phát huy giá trị và phát triển du lịch…
     Báo cáo đã nêu rõ phương hướng nhiệm vụ năm 2019:
– Thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được cấp trên giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra
– Tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa
– Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức người lao động
– Nâng cao chất lượng trong công tác đón tiếp phục vụ khách dâng hương…
– Triển khai tốt công tác tu bổ, tôn tạo di tích, sưu tầm tài liệu hiện vật dân tộc học và hiện vật kháng chiến…
– Tiếp tục sắp xếp ổn định tổ chức, tinh giản biên chế, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn…
      Các đại biểu dự hội nghị trình bày tham luận, phát biểu ý kiến thảo luận sâu về các vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo tồn và phát triển du lịch. Trong đó, tập trung phân tích ưu điểm, thành tích, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; đưa ra dự báo tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác năm 2019.


     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cơ Trường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đạt được trong năm qua và nhấn mạnh: năm 2019 là năm “bứt phá” của ngành du lịch Việt Nam, vì vậy Ban quản lý cùng công đoàn cần bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung bàn và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Theo: Bảo quản, Thông tin, Tuyên truyền