Thực hiện chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 02/2019

       Đúng 7h30 sáng 11/02/2019, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên trọng thể tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 02/2019

     Sau hơn 01 năm thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức chào cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng.

    Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng ban đã phát biểu quán triệt việc thực hiện sinh hoạt chính trị đầu tuần; thông tin thời sự về tình hình quốc tế, trong nước và trên địa bàn tỉnh; tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, công việc đã thực hiện, thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong tháng mới triển khai thực hiện công việc tháng 03/2019. Đồng thời, quán triệt rõ đây là nghi thức quan trọng nhằm thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị; nhắc nhở cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động học tập và làm theo đạo đức, tấm gương và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến từ tình cảm, nhận thức đến thái độ trách nhiệm đối với Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ.

     Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ Hai của tuần đầu tháng nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Qua đó, nhắc nhở mọi người ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và để bắt đầu một tuần làm việc mới với ý thức trách nhiệm, đạt hiệu quả công tác cao./.  

Theo: Nhật Tân – BQL