Thái Nguyên – Những sự kện hoạt động nổi bật tuần qua

Tuần qua (từ ngày 24 đến 306), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật.

>>>Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị trung ương 10 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng khoá XII.

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII.

Nội dung chi tiết

Tại Hội nghị các đại biểu đã được học tập, quán triệt nội dung: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU, ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 9/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

>>>Ban Kinh tế – ngân sách, HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII

Sáng ngày 28/6, Ban Kinh tế – ngân sách, HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII.

Nội dung chi tiết

Để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII, Ban Kinh tế – ngân sách được Thường trực HĐND tỉnh, phân công chủ trì thẩm tra 13 nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và phối hợp thẩm tra 7 nội dung liên quan khác…

Tại Hội nghị các đại biểu đã có ý kiến, giải trình về các nội dung: Về chính sách hỗ trợ cho người dân có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy, đã được điều chỉnh theo quy định và được chi từ nguồn vốn dự phòng của tỉnh, cấp cho ngân sách từng huyện. Hiện nay các địa phương chưa hoàn tất thủ tục để tiến hành giải ngân theo quy định, mới chỉ có huyện Phú Bình và Thị xã Phổ Yên đã tiến hành thực hiện giải ngân, các địa phương còn lại chưa tiến hành vì chưa hoàn tất thủ tục; với việc chọn một vài địa phương thí điểm để thực hiện Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2025” sẽ không phù hợp, vì mỗi một địa phương đều có những sản phẩm đặc thù riêng, theo chủ trương của chính phủ, nhà nước chỉ tạo cơ chế và hỗ trợ một số nội dung, còn phải thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác, tham gia vào việc xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm, dự kiện cấp tỉnh sẽ có 01 Trung tâm Ocop, 9 huyện, thị, thành cần có 4 điểm và cấp xã thì tùy vào tình hình từng địa phương; việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với Dự án Tuyến đường dân sinh của Sư đoàn 312, là Dự án sử dụng nguồn vốn quốc phòng, toàn bộ diện tích đất sử dụng cho Dự án là đất trồng lúa, do vậy cũng đã có báo cáo cụ thể để bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất của năm 2019; liên quan đến Dự án khu đô thị Việt Hàn với quy mô sử dụng đất là 29,8ha, trong đó có 27ha đất lúa đã được Thủ tướng phê duyệt, chuyển đổi sử dụng đất lúa theo văn bản số 1329 ngày 29/7/2016; Dự án Samsung Electro – Mechanics Việt Nam bị kéo dài thời gian do việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư phải có ý kiến chỉ đạo của các bộ ngành về chính sách thuế, đất đai;… Các nội dung khác cũng đã được các đại biểu tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu để có những giải trình làm rõ bằng văn bản.

>>>Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

Chiều ngày 27/6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc hỗ trợ thực hiện Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – thành phố Thái Nguyên”, vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Nội dung chi tiết

Dự án “Phát triển tổng hợp đô thị động lực – TP.Thái Nguyên”, vốn vay Ngân hàng thế giới được đầu tư với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng phát triển bền vững, đồng bộ và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố; tạo nền tảng thuận lợi về cơ sở hạ tầng nhằm phát huy thế mạnh hiện có và khai thác niềm năng phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng cho địa phương và vùng lân cận. Dự án được phê duyệt với 2 hợp phần, gồm: Giải pháp kết cấu – cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm 9 hạng mục đầu tư và Giải pháp phi kết cấu, thực hiện các nội dung xây dựng phát triển hệ thống giao thông công cộng, lập kế hoạch quản lý hệ thống thoát nước, quan trắc chất lượng nước thải và cảnh báo ô nhiễm môi trường… Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án là 2.250 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Thế giới khoảng 1.800 tỷ, còn lại là vốn đối ứng địa phương.

Đến thời điểm này, công tác thu hồi đất, kế hoạch thực hiện đấu thầu và giải ngân đã hoàn thiện và đang trình Ngân hàng Thế giới xem xét; công tác cắm mốc, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng và trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong; công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đang được thực hiện… Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và lãnh đạo TP Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành đã làm rõ một số vướng mắc về công tác đấu thầu, phương án bồi thường, kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho dự án…

>>>Đoàn lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Chiều ngày 24/6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk-do do ông Lee Cheol-Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do làm Trưởng đoàn…

Nội dung chi tiết

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và ông Lee Cheol-Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị. Theo nội dung bản thỏa thuận hợp tác, nhằm kế thừa và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị đã và đang được duy trì giữa hai bên, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị trên nền tảng tin cậy lẫn nhau: Hai bên tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác giao lưu tương hỗ về nhân lực, vật chất theo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Hai bên sẽ triển khai hợp tác trên đa dạng lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung của hai bên. Hai bên sẽ nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế của hai tỉnh phát triển thông qua mối quan hệ hợp tác, giao lưu phát triển về kinh tế như thương mại, dịch vụ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, doanh nhân triển khai, mở rộng các dự án đầu tư hai địa phương. Hai bên tích cực xúc tiến các hoạt động trao đổi, hợp tác về du lịch theo các lĩnh vực như du lịch, giải trí, du lịch văn hóa, du lịch y tế, du lịch theo chủ đề vì sự phát triển của ngành du lịch. Hàng năm, hai bên trao đổi các đoàn công tác, cùng nhau tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương; tích cực phát triển mối quan hệ giao lưu thanh thiếu niên.

>>>Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Võ Nhai

Chiều ngày 28/6, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Võ Nhai để đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm và công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Nội dung chi tiết

Theo báo cáo của UBND huyện Võ Nhai, 6 tháng đầu năm, sản lượng lương thực toàn huyện ước đạt trên 23.900 tấn, đạt 47,82% kế hoạch, bằng 102,4% so với cùng kỳ; sản lượng chè búp tươi đạt 6.150 tấn, đạt 54,9% kế hoạch, bằng 139,9% so với cùng kỳ; diện tích trồng rừng đạt 400 ha, đạt 72,7% so với kế hoạch; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 2.800 tấn, đạt 42,1% kế hoạch, bằng 87,72% so với cùng kỳ. Về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đến nay, Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 112/171 xóm của 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 25/6/2019, số lượng lợn chết và tiêu hủy gần 8.000 con, chiếm 23% tổng đần, trọng lượng gần 600 tấn. Sau khi dịch bệnh xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung nguồn lực dể dập dịch theo phương châm 4 tại chỗ; đồng thời, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn trong vùng dịch; tiến hành vệ sinh tiêu độc chuồng trại tại nơi có dịch…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đơn vị liên quan, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Huyện Võ Nhai là địa phương có diện tích rộng, khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng, vì vậy huyện cần có giải pháp, phương án cụ thể đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng, đặc biệt là cây ăn quả và cây dược liệu để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, cần quan tâm phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; thống kê công khai, minh bạch các hồ sơ, thực hiện đúng các chính sách hỗ trợ cho bà con, tránh tình trạng tiêu cực xảy ra. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Tràng Xá, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện Võ Nhai tập trung nguồn lực, xây dựng các phương án cụ thể đề xuất với UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời…

>>>Thái Nguyên: 14.310 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia năm 2019

Nội dung chi tiết

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, tính đến 17h ngày 24/6, có 14.310 thí sinh trên tổng số 14.404 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 đã đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Thái Nguyên có 31 điểm thi với 610 phòng thi. Số lượng cán bộ của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên tham gia gồm: 31 trưởng điểm, 130 thư ký, 641 cán bộ coi thi, 65 cán bộ giám sát cùng nhân viên phục vụ (trật tự viên, tạp vụ, lao động, y tế, bảo vệ…). Số cán bộ của Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn phối hợp tham gia gồm: 31 phó trưởng điểm thi, 665 cán bộ coi thi và 75 cán bộ giám sát thi…

Nguồn: thainguyen.gov.vn