Hội nghị khảo sát công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

      Thực hiện Công văn số 286/HĐND – VHXH ngày 9/8/2019 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc khảo sát công tác quản lý thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử – văn hóa, ngày 26/8/2019 tại Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa đã tổ chức Hội nghị khảo sát công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí đại diện các ban ngành của HĐND tỉnh; đồng chí Trần Cơ Trường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên;  đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban quản lý cùng các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chuyên môn trực thuộc.

(Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

     Hội nghị thông qua Báo cáo về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Báo cáo đã phân tích một số vấn đề: Tình hình tổ chức bộ máy cán bộ; Công tác phối hợp, tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các dự án về công tác bảo tồn, phục hồi tu bổ di tích và sinh thái cảnh quan và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa tại Khu di tích; Công tác nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê và trưng bày tài liệu hiện vật lịch sử văn hóa; Công tác quản lý, bảo tồn khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vùng ATK Việt Bắc gắn với phát triển du lịch sinh thái Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK; Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn Trung ương và địa phương, nguồn vật tư và nguồn công đức của các tổ chức cá nhân; Công tác quản lý và bảo tồn phát huy giá trị Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà Trưng bày Bảo tàng ATK …

      Hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những hạn chế trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, đồng thời, gợi mở những nhóm giải pháp và giải pháp cụ thể trong công tác bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trong thời gian tới./.

Theo: Ban quản lý Khu di tích