Lễ kỷ niệm 50 năm Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/20190)”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Người, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường để tuổi trẻ toàn đơn vị học tập, rèn luyện, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Ngày 6/9/2019, tại thành Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa Đoàn Thanh niên Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa phối hợp với Chi đoàn Quỹ phát triển đât thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ trồng cây kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

(đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng Ban quản lý Khu di tích ATK trao tặng BCH Chi đoàn Phát triển quỹ đất một số ấn phẩm về học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh)

     Tham dự hoạt động có các đồng chí: Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng ban, Phụ trách Ban quản lý Khu di tích ATK; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý Khu di tích; các đồng chí đoàn viên thanh niên hai đơn vị…Hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên các cấp một lần nữa tìm về bên Bác; nghiên cứu, học tập qua cuộc đời, sự nghiệp của Bác, qua những lời dạy của Bác để lại, để được tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực, vững vàng hơn trong lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu… Hồ Chủ tịch cho rằng, giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ trẻ phải chú ý đến cả hai yếu tố đạo đức và tài năng, trong đó lấy đạo đức làm gốc. Bác nói, nội dung bao quát của công tác thanh niên là hình thành “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”. “Hồng” theo tư tưởng của Người là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, là đạo đức cách mạng. Còn “chuyên” là trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự. Đó là việc đào tạo lớp người vừa có lý tưởng cách mạng, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức; không ngại khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vừa có trình độ trí tuệ, vừa có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

(Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây)

     Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong những năm qua đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã ra sức thi đua, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc của Người bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần tích cực trong tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Theo: Nhật Tân – ĐTN