Khởi công Tu sửa cấp thiết Điểm di tích hư hại do mưa lũ năm 2018

     Sáng 21-11-2019, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức khởi công xây dựng tu sửa cấp thiết các điểm di tích hư hại do mưa lũ năm 2018.

     Đồng chí Nguyễn Văn Nương, Phó trưởng ban Phụ trách Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa; đồng chí Dương Quang Huy Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban trực thuộc, đại diện đơn vị thi công Công ty TNHH Xây dựng Minh Tiệp đến dự.

      Các điểm di tích nằm trong khuôn khổ xây dựng gồm hai công trình trọng điểm bị ảnh hưởng trực tiếp do trận sạt lở đất đá gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại Di tích Nơi ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở Nà Mòn; Di tích Đồi Pụ Đồn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948).

     Lãnh đạo Sở Văn hóa, cùng Ban quản lý khu di tích yêu cầu đơn vị thi công phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thi công xây dựng công trình đúng theo thiết kế đã được thành phố phê duyệt, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật. Sở Văn hóa, cùng Ban quản lý khu di tích hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình.

    Tại Di tích Nơi ở, làm việc của Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở Nà Mòn

     Tại Di tích Đồi Pụ Đồn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948)

TTTL.BQL-ATKĐH