Ban quản lý Khu di tích ATK Định Hóa Phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020

    Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), thực hiện Chương trình công tác năm 2020. Sáng ngày 01/02/2020, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khuôn viên Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

        Dự lễ phát động có các đồng chí; Bùi Huy Toàn Trưởng Ban quản lý Khu di tích cùng các đồng chí lãnh phòng, ban, trung tâm dịch vụ cùng tập thể cán bộ viên chức, người lao động. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020, Trưởng Ban quản lý Khu di tích nhấn mạnh việc trồng cây xanh ở các điểm du lịch, khu di tích lịch sử có ý nghĩa đến việc cải tạo môi trường Xanh – Sạch – Sáng để phát triển du lịch tại Khu di tích. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động và, mỗi gia đình, mọi công dân đều có thể trồng cây và đều có trách nhiệm bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sống của chính mình và cho thế hệ tương lai và nâng cao ý nghĩa của Tết trồng cây vào mỗi độ Tết đến, Xuân về.

       Ngay sau lễ phát động, Trưởng Ban quản lý Khu di tích cùng các đồng chí lãnh phòng, ban, trung tâm dịch vụ cùng tập thể cán bộ viên chức, người lao động đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên và tham gia chăm sóc cây của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước trồng tại vườn cây lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Lãnh đạo Ban quản lý trồng cây sau lễ phát động
Đồng chí Trưởng ban cùng tập thể cán bộ Ban quản lý trồng cây sau lễ phát động

TTTL – ATK