Hội nghị cán bộ, vên chức năm 2020 Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

      Sáng ngày 26/2/2020, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Huy Toàn – Trưởng ban cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban quản lý.
                                                                 Toàn cảnh Hội nghị
    Thay mặt Lãnh đạo Ban đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó Trưởng ban trình bày báo cáo Tổng kết công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phát triển du lịch năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.
                        Đồng chí Bùi Huy Toàn – Trưởng ban phát biểu chỉ đạo Hội nghị
            Đồng chí Ma Văn Tâm – Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2020
      Năm 2019 dưới sự chỉ đạo và điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên sự phối kết hợp của các đơn vị trong địa bàn tỉnh… Ban quản lý đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
          Sau quá trình làm việc khẩn trương và nghiêm túc và thống nhất cao Hội nghĩ đã phân tích, đánh giá, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo, đóng góp xây dựng của cán bộ viên chức, người lao động nhằm khắc phục những khó khăn, phát huy thuận lợi xây dựng Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên trở thành đơn vị phát triển toàn diện. Hội nghị nhất trí cao báo cáo và thống nhất đề ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:
  • Cán bộ viên chức, người lao động Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.
  • Xây dựng cơ quan làm việc có nề nếp, kỷ cương, năng động. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa du lịch tạo nguồn thu nâng cao đời sống cán bộ viên chức
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, chủ động, hiệu quả, văn minh
  • Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức, người lao động sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
  • Cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong việc xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt, đẩy mạnh cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
  • Theo: QB,TT,TT