Đại hội Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

         Ngày 01/03/2020,  Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Văn bản của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch số 165/KH – ĐUS, ngày 06/8/2019 của Đảng uỷ Sở Văn hoá, Thể thao và  Du lịch về tổ chức Đại hội Đảng cấp chi bộ, đảng bộ bộ phận và Đại hội Đảng bộ Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐUBP ngày 31/01/2020 về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
          Ngày 01/03/2020,  Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                                                                   Toàn cảnh Đại hội
           Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, các đại biểu và 36 Đảng viên đến từ 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, đoàn viên ưu tú có mặt đông đủ.
           Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: đồng chí Lý Đức Chính – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó trưởng ban; đồng chí Bùi Huy Toàn – Ủy viên BCH đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Nương – Đảng ủy viên, Phó trưởng ban và đoàn Thư ký gồm 02 đồng chí: đồng chí Trịnh Thanh Quân – Đảng đảng ủy viên, Trưởng phòng HCTH và Ma Thị Hán – Đảng viên.
          Đồng chí Lý Đức Chính – Bí thư Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đọc diễn văn khai mạc.
          Thay mặt Đại hội, đồng chí Bùi Huy Toàn – Trưởng ban thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hộ và trình bày trước Đại hội Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo đã nêu rõ những nội dung công việc Đảng bộ đã thực hiện trong nhiệm kỳ, những mặt tồn tại, phân tích nguyên nhân và chỉ ra bài học kinh nghiệm quý báu.
    Đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội.
          Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, tham gia ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Sở VH,TT&DL nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ra Nghị quyết để phấn đấu thực hiện.
          Đại hội đã thảo luận rất sôi nổi, khách quan và thẳng thắn đóng góp các ý kiến để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã nhất trí cao đối với một số chỉ tiêu phấn đấu;  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng; Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát trong Đảng; Tăng cường công tác lãnh đạo đối với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể… thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.
          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã biểu dương các thành tích mà Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt được, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ bộ phận phải tập trung thực hiện trong  nhiệm kỳ mới.
                   Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận
       Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí; bầu đồng chí Bùi Huy Toàn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lý Đức Chính – Phó Bí thư Đảng ủy..
                         Lãnh đạo Sở VH,TT& DL chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025
          Sau một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020– 2025 đã thành công tốt đẹp./.
Theo: Nhật Tân – BQ,TT,TT