Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

        Sau thời gian thực hiện Thông báo số 3019-TB/TU ngày 23/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tạm dừng tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ để phòng chống dịch bệnh COVID- 19. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thông báo thời gian tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ năm 2020. Sáng nay, ngày 01/6/2020 Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức chào cờ và sinh hoạt Chính trị dưới cờ tháng 6/2020.

         Đồng chí Bùi Huy Toàn – Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã thông qua trước toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Ban về diễn biến hết sức phức tạp tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới, tình hình chính trị trong nước và địa phương, thông qua kết quả đã đạt được về thực hiện nhiệm vụ của Ban trong thời gian vừa qua, những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục.

                                       Cán bộ viên chức Ban quản lý ATK thực hiện nghi thức chào cờ.

        Đồng chí Ma Văn Tâm – Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào tham gia đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài của Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, chúc mừng và tặng quà tới toàn thể con em cán bộ viên chức, người lao động tại Ban nhân dịp Quốc tế thiếu nhi ngày 01/6

         Cán bộ, viên chức và người lao động Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa Thái Nguyên đã nghiêm túc thực hiện nghi thức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua hình thức sinh hoạt chính trị này góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Ban về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đồng thời tạo khí thế bắt đầu một tháng làm việc mới với nhiều ý thức và trách nhiệm. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật, nắm bắt thông tin kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

theo: BQTTTT