Thay đổi về công tác nhân sự tại Ban quản lý Khu di tích lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tháng 6/2020

       Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-SVHTTDL  ngày 27/3/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nương – Phó trưởng Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên sẽ nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Nương nhận quyết định nghỉ hưu

       Ngày 27/5/2020 Trưởng Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã ra Quyết định số 236/QĐ-BQLKDTATK bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 12/6/1982, Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận, viên chức phụ trách kế toán giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/6/2020. Việc bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng với bà Nguyễn Thị Thu giúp Ban hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Thái Nguyên giao.

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Trưởng Ban quản lý Khu di tích trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Thu

theo BQTTTT