NHÀ TRƯNG BÀY ATK ĐỊNH HÓA TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG ĐÓN KHÁCH THAM QUAN

NHÀ TRƯNG BÀY ATK ĐỊNH HÓA TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG ĐÓN KHÁCH THAM QUAN
TNTV – ATK Định Hóa – địa điểm được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn đặt căn cứ chỉ huy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp – hiện nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn ở tỉnh Thái Nguyên. Cùng với các điểm dừng chân khác của du khách trong quần thể Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa Thái Nguyên, Nhà Trưng bày ATK Định Hóa nằm trong tuyến tham quan Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc tại đồi Tỉn Keo, dưới chân Đèo De, xã Phú Đình. Công trình được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 1997, với thiết kế theo kiến trúc nhà sàn của đồng bào dân tộc Tày – Nùng, tại đây trưng bày trên 300 tài liệu, hiện vật về ATK Định Hóa trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) và giới thiệu khái quát về sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước.