Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên Tiếp nhận 50 Ghế đá

     Sáng 1-10 – 2020 tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình đã diễn ra lễ trao tặng 50 ghế đá do Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu CANARY CITY cho Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

     Thiết thực phục vụ nhân dân và du khách khi hành hương về Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”“Học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công ty đã góp phần vào công tác Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt An Toàn Khu (ATK) Định Hóa, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày một khang trang.

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Trưởng ban quản lý trao tặng chứng nhận “Bảo tồn và phát huy giá trị Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và di tích Quốc gia đặc biệt An Toàn Khu (ATK) Định Hóa cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu CANARY CITY.

     Thay mặt Lãnh đạo Ban quản lý di tích ATK Định Hóa đồng chí Bùi Huy Toàn, Trưởng ban quản lý cảm ơn đến tập thể, ban lãnh đạo Công ty và mong Công ty Cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu CANARY CITY tiếp tục đồng hành và ủng hộ để Khu di tích Quốc gia Đặc biệt An Toàn Khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

BQL-ATKĐH