Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

     Ngày 20/11, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên long trọng tổ chức các hoạt động, gặp mặt chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nan 23/11/2020.

Tập thể ba đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Tham dự gặp mặt có 3 đơn vị trong cụm Di sản ATK Việt Bắc (Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên; Ban quản lý Khu di tích lịch sử Công an Nhân dân; Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang); Đồng chí Đồng Khắc Thọ UVBCH Hội di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thái Nguyên, Nguyên Trưởng ban quản lý Khu di tích lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Bảo Phó Trưởng phòng công tác Đảng và công tác Chính trị công an tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

    Cách đây 75 năm ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 hằng năm là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Bùi Huy Toàn Trưởng ban Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, phát biểu ôn lại truyền thống

     Tại lễ gặp mặt, đồng chí Bùi Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng ban Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên ôn lại truyền thống và khẳng định: “Di sản văn hóa là tài sản vô cùng quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, từ thời kỳ dựng nước cha ông ta đã sáng tạo, kết tinh gìn giữ di sản văn hóa trao truyền lại cho thế hệ sau”.

Đại diện Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021

     Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt từng nhận định: Quần thể di tích chiến khu ATK Việt Bắc là quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX. Vì vậy, từ năm 2007, 3 đơn vị trong cụm Di sản ATK Việt Bắc luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ, phát huy các giá trị,…

     Cùng với các điểm di tích tiêu biểu như lịch sử Tỉn Keo, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc ATK Định Hóa, (Thái Nguyên). Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Khu di tích lịch sử Công an nhân dân Sơn Dương (Tuyên Quang)… góp phần vào việc giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Việt Bắc đến với đồng bào trong và ngoài nước.

     Cuộc gặp mặt là dịp để các đơn vị nhìn nhận và đánh giá những kết quả đạt được trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng trong công tác di sản.

BQL – ATK