Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý

     Ban quản lý Khu di tích Lịch – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tổ chức công bố Quyết định Bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý.
     Theo đó, sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Ban quản lý Khu di tích Lịch – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.Tham dự buổi lễ có Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL cùng toàn thể lãnh đạo quản lý các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ. 

     Đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, SVHTTDL đã công bố Quyết định số: 386/QĐ-SVHTTDL, ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc Bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý cho đồng chí Bùi Việt Điệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ Di tích giữ chức vụ Phó Trưởng ban, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, SVHTTDL đọc công bố Quyết định Bổ nhiệm
Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL trao Quyết định của Sở VHTTDL bổ nhiệm Phó Trưởng ban cho đồng chí Bùi Việt Điệp.
Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Huy Toàn, Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Trưởng ban quản lý Khu di tích ATK         

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Huy Toàn, Trưởng ban quản lý chúc mừng và đánh giá cao năng lực, tinh thần, trách nhiệm trong công tác của đồng chí Bùi Việt Điệp. Đồng thời nhấn mạnh: đơn vị Ban quản lý Khu di tích ATK là đơn vị xa trung tâm và còn rất nhiều khó khăn, trong thời gian tới, đề nghị đồng chí tân Phó ban cùng Ban lãnh đạo tục phát huy năng lực, kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở, vận dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được gia0, góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích.

Đồng chí Bùi Việt Điệp, Phó Trưởng ban, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên

     Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Việt Điệp, Phó Trưởng ban, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, lãnh đạo Sở VHTTDL lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên, các cán bộ, viên chức và người lao động đã tin tưởng và ủng hộ. Đồng chí bày tỏ quyết tâm và nỗ lực và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên đoàn kết, phát triển.

BQL – ATK ĐH