Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên Hưởng ứng chương trình “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam”

      Thực hiện Công văn số 2161/SVHTTDL-XDNSVHGD ngày 06/9/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức và đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình  “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam”.

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Trưởng ban Quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tham gia hưởng ứng hiến máu tình nguyện tại chương trình.

      Sáng ngày 08/9/2021 Lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên tham gia hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện trong chương trình “Thái Nguyên sẻ giọt máu đào – Trao tặng đồng bào miền Nam”.

      Tinh thần tương thân tương ái là một phẩm chất cao đẹp của dân tộc ta có từ ngàn đời. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện.  Lượng máu tiếp nhận để cấp cứu, điều trị cho người bệnh vì thế cũng giảm gây nên tình trạng khan hiếm máu… Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng thương yêu đồng loại “một người vì mọi người” tinh thần hiến máu cứu người đó cần được lan tỏa và phát huy. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của tất cả mọi người với cộng đồng nói chung và đồng bào miền Nam nói riêng.

      Nhận thức được tầm quan trọng của máu đối với sự sống của con người. Trong những năm qua, Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Ban quản lý Khu di tích ATK Định Hóa đã tham gia tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. Với thông điệp “Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thông qua phong trào hiến máu tình nguyện nhằm góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hoạt động hiến máu tình nguyện, đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh.

BQL ATK ĐH