Các lớp CCLLCT hệ tập trung K70 khóa học 2023-2024 Học viện Chính trị khu vực I về nguồn

      Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập cao cấp lý luận chính trị, ngày 29/8/2023, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức cho lớp Cao cấp lý luận chính trị k70 khóa 2023-2024 (hệ tập trung) về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

     Mục đích của hoạt động về nguồn là để các học viên hiểu biết hơn về truyền thống cách mạng Việt Nam; tìm hiểu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng giai đoạn năm 1947-1954. “Qua chuyến đi này, các học viện lớp K73-B14 có điều kiện nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình”, TS.Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc HV Chính trị Khu vực I chia sẻ

     Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K70 đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm di tích lịch sử lán Tỉn Keo nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị đi tới quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ 12/1953.

    Dịp này, đoàn học viên thăm quan di tích lịch sử Trường Nguyễn Ái Quốc (1949) (tiền thân của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) ở Làng Luông (xã Bình Thành, huyện Định Hóa). Nơi đây, năm 1949, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã mở 2 khóa học tại cơ sở đầu tiên của trường: Khóa I (2/1949) với 40 học viên; khóa II (9/1949) với 175 học viên.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm trường ngay những ngày học đầu tiên của khóa học và nói chuyện với lớp học. Người đã ghi trên trang đầu cuốn Sổ vàng của nhà trường những lời dạy vô cùng quý giá:“Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.