Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023

Phát huy tiềm năng, lợi thế đưa du lịch Thái Nguyên thành ngành kinh...

Để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến...

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh...

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên  Lãnh đạo (01 Trưởng ban;...

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên  Lãnh đạo (01 Trưởng ban;...

Nhiệm vụ,quyền hạn

    Căn cứ Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Tổ chức laị  Ban...

Lịch sử hình thành Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh...

      Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên được thành lập theo quyết...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ NGUỒN giao lưu lửa trại truyền thống tại ATK...

     Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nằm ở phía Tây bắc thành phố Thái Nguyên 60km đã được...