Thứ Ba, Tháng Mười 16, 2018

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh...

Lãnh đạo -   Phó Trưởng ban, Phụ trách ban Các phòng thuộc Ban: – Phòng Hành chính – Tổng hợp; – Phòng Kế hoạch – Tài...

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên  Lãnh đạo -   Phó Trưởng ban,...

Chức năng nhiệm vụ

      1. Nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật lịch sử văn hóa về di tích Quốc gia đặc...

Lịch sử hình thành Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh...

      Ban quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên được thành lập theo quyết...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ NGUỒN giao lưu lửa trại truyền thống tại ATK...

     Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nằm ở phía Tây bắc thành phố Thái Nguyên 60km đã được...