Thứ Năm, Tháng Sáu 21, 2018

Chức năng nhiệm vụ

      1. Nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật lịch sử văn hóa về di tích Quốc gia đặc...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...