Thứ Năm, Tháng Sáu 21, 2018

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh...

Lãnh đạo -   Phó Trưởng ban, Phụ trách ban Các phòng thuộc Ban: – Phòng Hành chính – Tổng hợp; – Phòng Kế hoạch – Tài...

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên  Lãnh đạo -   Phó Trưởng ban,...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...