Thứ Năm, Tháng Sáu 21, 2018

Lịch sử hình thành Ban quản lý khu di tích lịch sử – sinh...

      Ban quản lý khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hoá Thái Nguyên được thành lập theo quyết...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...