Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023

Hoạt động quản lý

Di tích Tổng cục Hậu Cần tại ATK Định Hóa

Ngay trung tâm xã Thanh Định (Định Hóa) có một di tích lịch sử quan trọng, đó là nơi ra đời của Tổng cục...

Lễ mở thầu – Gói thầu “Xây lắp công trình, Tu bổ, tôn tạo...

     Sáng 28 tháng 8 năm 2018, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên...

Các điểm Di tích lịch sử ATK Định Hóa

I. XÃ ĐIỀM MẶC Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau tý, xóm Bản Quyên(nơi Bác ở làm việc đầu tiên tại...

Di tích lịch sử Đồi Pụ Đồn (đồi Phong tướng)

    Mùa xuân 1941, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vượt biên giới Việt Trung về Pác Bó (Cao Bằng) lãnh đạo...

CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LƯU NIỆM VỀ CHỦ...

Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị văn hoá lâu đời của cả nước, là nơi toả sáng...

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TÁC KHÔI PHỤC, BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH...

Trong tiến trình lịch sử dân tộc Viêt Nam từ thời đại Hùng Vương dựng nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh, để...

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH Ở...

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên...

Bảng thống kê các điểm di tích lịch sử xếp hạng cấp tỉnh

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Bảng thống kê các điểm di tích xếp hạng cấp quốc gia

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6...

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch công tác năm 2015. Sáng ngày 26/6/2015, Ban quản lý Khu di tích Lịch...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ NGUỒN giao lưu lửa trại truyền thống tại ATK...

     Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nằm ở phía Tây bắc thành phố Thái Nguyên 60km đã được...