Thứ Năm, Tháng Sáu 21, 2018

Hội nhà Báo Việt Nam

Tại khu di tích lịch sử ATK Định Hoá có một điểm đến- hành hương về cội nguồn báo chí cách mạng – nơi...

Di tích lịch sử cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân...

Khu di tích lịch sử cơ quan Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1949- 1954) gồm hai điểm chính là...

Di tích lịch sử Đồi Phong tướng

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954), ATK Định Hoá là nơi đóng quân và làm việc của...

Bảng thống kê các điểm di tích xếp hạng cấp quốc gia

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Di tích lịch sử Nhà tù Chợ Chu

Di tích Nhà tù Chợ Chu nằm trên đồi cao ở xóm Vườn Rau, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, Nhà tù được...

Nơi ở và làm việc của Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại ATK...

Ngày 19/8/1945 Khởi nghĩa thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội, công việc yêu cầu càng khẩn trương hơn. Đồng chí Phạm Văn Đồng...

NƠI THÀNH LẬP UỶ BAN HOÀ BÌNH THẾ GIỚI CỦA VIỆT NAM

Địa điểm thành lập Uỷ ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, (nay là Uỷ ban hoà bình Việt Nam) ngày...

Di tích lịch sử Khau Tý – nơi Bác ở làm việc đầu tiên...

Di tích Chủ tịch Hồ chí Minh ở đồi Khau Tý rộng khoảng 2,3 ha, tiếp nối với vài ba quả đồi rừng nằm...

Khuôn Tát nơi ghi dấu Bác Hồ giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ...

Trước khi hành hương về di tích Chủ tịch Hồ chí Minh ở đồi Nà Đình, xóm Khuôn Tát, tôi hỏi thầy Lương Bèn,...

Di tích Làng Quặng – Nơi thành lập Việt Nam giải phóng quân

Trong Cách mạng tháng 8/1945, ngôi đình làng Quặng là chỗ đi lại, hội họp của các cán bộ Việt Minh. Vào ngày 24/4/1945...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...