Thứ Năm, Tháng Tám 16, 2018

Di tích lịch sử Nhà tù Chợ Chu

Di tích Nhà tù Chợ Chu nằm trên đồi cao ở xóm Vườn Rau, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, Nhà tù được...

Di tích Làng Quặng – Nơi thành lập Việt Nam giải phóng quân

Trong Cách mạng tháng 8/1945, ngôi đình làng Quặng là chỗ đi lại, hội họp của các cán bộ Việt Minh. Vào ngày 24/4/1945...

Di tích thắng cảnh thác Khuôn Tát

Khi nói đến Thái Nguyên, là nói tới “Thủ đô gió ngàn”, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng ở và làm việc trong...

Di tích lịch sử cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân...

Khu di tích lịch sử cơ quan Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1949- 1954) gồm hai điểm chính là...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ NGUỒN giao lưu lửa trại truyền thống tại ATK...

     Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nằm ở phía Tây bắc thành phố Thái Nguyên 60km đã được...