Thứ Tư, Tháng Mười 4, 2023

Bảng thống kê các điểm di tích lịch sử xếp hạng cấp tỉnh

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Địa điểm khai sinh Ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam

Năm 1952, phòng Điện - Nhiếp ảnh thuộc Nha thông tin tuyên truyền từ Bình Ca tới đồi Cọ, xóm Bản Bắc, xã Điềm...

Địa điểm ra đời Tiểu ban nông dân Trung ương và Hội nông dân...

     Địa điểm di tích cơ quan Tiểu Ban Nông Vận Trung ương và Hội Nông Dân Cứu Quốc Việt Nam ở xóm...

Địa điểm di tích cơ quan Tiểu Ban Nông Vận Trung ương và Hội...

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐƯỢC UBND TỈNH  XẾP HẠNG STT TÊN CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG SỐ QUYẾT...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ NGUỒN giao lưu lửa trại truyền thống tại ATK...

     Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nằm ở phía Tây bắc thành phố Thái Nguyên 60km đã được...