Thứ Năm, Tháng Sáu 21, 2018

Hoạt động quản lý

Nơi sản xuất giấy in bạc và in bạc (tiền) thời kỳ kháng chiến...

Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ có tiền thân là Nhà máy giấy Đáp Cầu. Tháng 7 năm 1913, thực dân Pháp thành lập...

Ban quản lý Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hoá Thái...

Cách đây 66 năm ngày 23/11/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm...

Địa điểm di tích cơ quan Tiểu Ban Nông Vận Trung ương và Hội...

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐƯỢC UBND TỈNH  XẾP HẠNG STT TÊN CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG SỐ QUYẾT...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...