Thứ Ba, Tháng Mười 16, 2018

Hoạt động quản lý

Địa điểm di tích cơ quan Tiểu Ban Nông Vận Trung ương và Hội...

DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐƯỢC UBND TỈNH  XẾP HẠNG STT TÊN CÁC DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG SỐ QUYẾT...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ NGUỒN giao lưu lửa trại truyền thống tại ATK...

     Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nằm ở phía Tây bắc thành phố Thái Nguyên 60km đã được...