Thứ Ba, Tháng Bảy 17, 2018

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý Khu di...

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ SINH THÁI ATK ĐỊNH HOÁ, THÁI NGUYÊN Số: 378/KH-BQLKDTLSTATK   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

TỔ CHỨC DÂNG TRỐNG ĐỒNG TẠI NHÀ TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc Kháng chiến chống thực dân...

Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa,...

     Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946), các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại...

Tâm huyết với việc bảo tồn di tích Bác Hồ

QĐND - Là nhà báo, nhà sử học, nhà nhiếp ảnh, đã từng được giải thưởng lớn về nghệ thuật, nhưng Thạc sĩ Đồng...

TIÊU ĐIỂM

KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG

Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK Định Hóa

     Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK trực thuộc Ban quản lý Khu di tích lịch sử...

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỀ NGUỒN giao lưu lửa trại truyền thống tại ATK...

     Khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nằm ở phía Tây bắc thành phố Thái Nguyên 60km đã được...